شناسایی استعداد برتر

شناسه نوشته : 24277

1396/12/22

تعداد بازدید : 165

شناسایی استعداد برتر

چهارمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه¬های علمیه خواهران موسوم به «ناب 4»، آغاز شد