کارگروه تبلیغاتی پذیرش

کارگروه تبلیغاتی پذیرش

شناسه خبر : 41419

1396/11/07

تعداد بازدید : 192

کارگروه تبلیغاتی پذیرش
کارگروه تبلیغاتی پذیرش در مدرسه علمیه حضرت زینب س با حضور مشاور تبلیغاتی شهرستان آران و بیدگل تشکیل شد.

کارگروه تبلیغاتی  پذیرش جهت عملیاتی شدن ایده های اجرایی در امر پذیرش در مورخه 7/11/95 جلسه ای با حضور مشاور تبلیغاتی شهرستان اران و بیدگل ، مدیر ،معاونین آموزشی،مشاورین ،معاونت فرهنگی  و مسئول پذیرش برگزارکرد.

این جلسه  به روش های نوین در امر پذیرش پرداخته شد که عبارت بود از نصب بنر ، پیامک ، تشکیل گروه در فضای مجازی و ...

در پایان جلسه طی تصمیم گیری های اخذ شده برای هرکدام از روش های تبلیغی تاریخی مقرر  گشت.