جلسه پژوهشی

جلسه پژوهشی

شناسه خبر : 41500

1396/12/23

تعداد بازدید : 96

جلسه پژوهشی
مورخ 23 اسفند ماه جلسه ای با اساتید راهنمای تحقیقات پایانی پیرامون کیفیت محتوای تحقیقات پایانی برگزار شد.

در این جلسه خانم سعیدی معاون پژوهش سطح2 ضمن بیان ضعف محتوای تحقیقات پایانی و مطرح کردن این موضوع از پیشنهادات اساتید راهنما جهت بهتر شدن تحقیقات استفاده کرد.

پیشنهادات اساتید راهنما:

1-    برگزاری پیش دفاع جهت اصلاح کردن تحقیق پایانی

2-    برگزاری کارگاه های روش تحقیق جهت ارتقای پژوهشی طلاب در حال تدوین پایان نامه

3-    ارجاع طلاب به کتابخانه جهت آشنایی و آگاهی بیشتر با کتب مربوط به موضوع تحقیق پایانی

4-    دقت بیشتر اساتید راهنما در طرح نویسی طلاب

کارگاه آموزشی روش تحقیق ارسالی مرکز  و جزوه 50 اصل مهم در تحقیق با تکیه بر تحقیق پایانی جهت استفاده اساتید به آنها تحویل داده شد.