جلسه پژوهشی

جلسه پژوهشی

شناسه خبر : 41500

1396/12/23

تعداد بازدید : 174

جلسه پژوهشی
مورخ 23 اسفند ماه جلسه ای با اساتید راهنمای تحقیقات پایانی پیرامون کیفیت محتوای تحقیقات پایانی برگزار شد.

در این جلسه خانم سعیدی معاون پژوهش سطح2 ضمن بیان ضعف محتوای تحقیقات پایانی و مطرح کردن این موضوع از پیشنهادات اساتید راهنما جهت بهتر شدن تحقیقات استفاده کرد.

پیشنهادات اساتید راهنما:

1-    برگزاری پیش دفاع جهت اصلاح کردن تحقیق پایانی

2-    برگزاری کارگاه های روش تحقیق جهت ارتقای پژوهشی طلاب در حال تدوین پایان نامه

3-    ارجاع طلاب به کتابخانه جهت آشنایی و آگاهی بیشتر با کتب مربوط به موضوع تحقیق پایانی

4-    دقت بیشتر اساتید راهنما در طرح نویسی طلاب

کارگاه آموزشی روش تحقیق ارسالی مرکز  و جزوه 50 اصل مهم در تحقیق با تکیه بر تحقیق پایانی جهت استفاده اساتید به آنها تحویل داده شد.